Veel gestelde vragen

Vraag: Zijn musculoskeletale artsen geregistreerd?

Antwoord: Het officiële Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG) is in een aparte stichting ondergebracht.
Het volledige overzicht van alle geregistreerde artsen is te doorzoeken op de website van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde via deze link.

Secretariaat NVAMG
Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26)
3723 MB Bilthoven
mail : info@nvamg.nk
tel : (030) - 22 50 552

Vraag: Wat vindt u van het gebruik van pijnstillers bij lage rugklachten?

Antwoord: Het nut van pijnstillers bij de behandeling van lage rugklachten is omstreden. Dat wil zeggen: er is vaak bij wetenschappelijk onderzoek gevonden dat ze niet helpen. Toch kunt u ze proberen en als ze effect hebben, dan kunt u ze met beleid gaan toepassen. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan om van een ongestoorde nachtrust te genieten. Bij langdurig gebruik van medicijnen is overleg met uw huisarts aan te raden.

Vraag: Onlangs is in het ziekenhuis een röntgenfoto van mijn rug gemaakt in verband met rug- en beenklachten. Daarop is uitgebreide slijtage gevonden. Kunt u nog iets voor mij doen?

Antwoord: Dat hangt niet af van wat er aan slijtage op de foto te zien is, maar van het onderzoek dat in onze praktijk wordt gedaan. Het is een misverstand dat afwijkingen op röntgenfoto’s per se voor klachten zorgen. Dit is waarschijnlijk bij een minderheid van de mensen wel het geval, maar meestal niet. Wel kan worden vastgesteld dat slijtage en de ernst hiervan toenemen met de leeftijd. Dat is op röntgenfoto’s wel goed vast te stellen. Maar de groep mensen met relatief de meeste rugklachten zit in de leeftijdscategorie van 25-55 jaar. Niemand kan aan de hand van afwijkingen op röntgenfoto's voorspellen wie hier (rug)klachten door heeft. Omgekeerd: niemand kan voorspellen of er afwijkingen op röntgenfoto's te zien zijn (laat staan welke) bij iemand met (rug)klachten.

Vraag: Wat is orthomanuele geneeskunde precies?

Antwoord: Orthomanuele geneeskunde is een methode om klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen, gewrichten, banden) te behandelen. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen symmetrisch beweegt, maar dat dit in de loop van het leven verstoord kan raken. Als dit tot klachten leidt, dan zal de orthomanueel arts proberen deze verstoring op te heffen door middel van korte, gerichte, maar beheerste manipulatie van de botjes van de wervelkolom, bekken, armen of benen.

Vraag: Met welke klachten kun je terecht bij een orthomanueel arts?

Antwoord: In de eerste plaats klachten aan de rug, nek, hoofd, armen, benen (pijn, stijfheid, bewegingsbeperking). Maar er worden ook mensen behandeld met andere klachten zoals buikklachten, borstpijn en ademhalingsproblemen. De laatste klachten blijken namelijk ook te kunnen ontstaan uit 'scheefstaande' botjes. Bijvoorbeeld als iemand een sterk gebogen rug heeft. Dan worden de organen in de buik samengedrukt waardoor ze minder goed werken of worden door scheefstaande botjes de zenuwen zo geïrriteerd dat ze regulering van interne organen verstoren.

Vraag: Waarom is het beter om naar een orthomanueel arts te gaan dan naar een andere arts? Wat zijn de voordelen?

Antwoord: Een orthomanueel arts is een specialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Dus iedereen met klachten daarvan kan naar zo'n arts gaan. Een belangrijk voordeel is dat de behandeling een bewezen effectieve methode is. Het heeft weinig nare bijeffecten en het heeft weinig behandelingen nodig. De techniek van onderzoek en behandeling is gestandaardiseerd. Dat wil zeggen dat precies afgesproken is hoe afwijkingen worden gevonden en hoe ze behandeld moeten worden: eenvoudig en controleerbaar. Dit is echter een te mooie voorstelling van de zaken. Er is nog een andere kant. De orthomanueel arts is namelijk geen specialist, maar een superspecialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit betekent dat hij zich gespecialiseerd heeft op een bepaalde manier. Hij is gespecialiseerd in het herkennen van fouten in de stand van het houdings- en bewegingsapparaat. Hij kijkt ook naar de beweeglijkheid. Nu hebben vorm en beweeglijkheid veel met elkaar te maken, vergelijk het maar met een rond wiel. Dit rolt gemakkelijker dan een vierkant wiel. In de orthomanuele praktijk blijkt ook dat het verbeteren van de vorm vaak voldoende is om ook de beweeglijkheid te verbeteren. Maar niet altijd! Dat is de reden dat sommige orthomanueel artsen ook manuele geneeskunde gestudeerd hebben. In de manuele geneeskunde wordt namelijk onderzocht en behandeld op de beweeglijkheid, er wordt echter niet gelet op de vorm en stand van de botjes. De orthomanuele geneeskunde en de manuele geneeskunde vullen elkaar dus aan.

Vraag: Wat voel je tijdens de behandeling? Doet het pijn?

Antwoord: Het kan wel gevoelig zijn. De dag na de behandeling voel je je vaak beurs. Maar dit is slechts tijdelijk. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken, meestal duurt dit gevoel maar twee dagen. Je voelt tijdens de behandeling niet zoveel. Er wordt niet hard gerukt, geduwd of getrokken aan de patiënt. Wel kan op de plek waar al veel pijn zit, de gevoeligheid nog iets toenemen. Soms is er ook pijnlijkheid elders en vaak is daar dan wat aan de hand. Bij de behandeling van oude mensen, angstige mensen en mensen met klachten ten gevolge van een verkeersongeval zijn we extra voorzichtig.

Vraag: Wanneer verbeteren de klachten? Hoeveel behandelingen zijn gemiddeld nodig? Hoe lang duurt een behandeling?

Antwoord: Gemiddeld zijn er 3-5 wekelijkse behandelingen nodig met een controle na 2 mnd. Verbetering van de klachten kunnen komen in het begin, in de loop van het behandeltraject en of  nog nadien.  Ook bestaat het risico dat er geen verbetering van de klachten ontstaan, ondanks de investering van tijd, energie en geld. Bij patiënten bij wie dit voorkomt, worden sneller doorverwezen naar een huisarts. De orthomanueel arts houdt hier altijd een goed oogje op. Hij zal altijd inschatten of aanvullend onderzoek nodig is.

Vraag: Is orthomanuele geneeskunde een alternatieve geneeswijze?

Antwoord: De orthomanuele geneeskunde is een alternatieve geneeswijze. Dit heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats zijn er in het verleden geen initiatieven ondernomen om regulier te worden: de praktijken lopen toch wel goed. In de tweede plaats is het een vrij jonge geneeswijze. Pas rond 1965 is het een volwassen methode geworden. In de derde plaats wordt de orthomanuele geneeskunde onder de manuele geneeskunde geschaard en de manuele geneeskunde is een alternatieve geneeswijze. Dat is zo gegroeid in het verleden. In de reguliere geneeskunde bestaat bovendien een grote weerstand om methodes uit de alternatieve wereld toe te laten, hetgeen niets zegt over de effectiviteit van de reguliere en alternatieve geneeswijze.

Vraag: Waarom kiezen mensen voor een orthomanueel arts?

Antwoord: Mensen kiezen voor ons omdat ze goede ervaringen hebben of omdat ze doorverwezen worden door een huisarts of specialist.

Vraag: Is RSI met orthomanuele geneeskunde te behandelen?

Antwoord: RSI (repetitive strain injury) is een probleem dat gezien kan worden vanuit de verstoring van de balans belasting-herstel van het betreffende weefsel. Je zou ook van een zekere materiaalmoeheid kunnen spreken, waarbij er te veel belasting is en naar verhouding te weinig herstel. De klachten kunnen in diverse weefsels of organen spelen zoals de duim bij fervente computeraars, de knie bij stratenmakers, de rug bij een slechte houding. RSI is dus alleen maar een moderne naam voor een al lang bestaand probleem: overbelasting. De oorzaken kunnen divers zijn: de techniek van de handelingen die de patiënt uitvoert, de ergonomie (verkeerde stoel), slechte houding (bij het zitten of tillen), of stoornissen in stand of beweeglijkheid van de gewrichten. Als dat laatste het geval is kan orthomanuele geneeskunde goed helpen.

Vraag: Is een whiplash met orthomanuele geneeskunde te behandelen?

Antwoord: Bij een kopstaartbotsing maakt het lichaam een voorachterwaartse versnelling met zijn hoofd-nek ten opzichte van de borstkas, die door de gordel met de rugleuning wordt gefixeerd. Soms krijgen de patiënten na een dergelijk ongeval psychische en lichamelijke klachten. De lichamelijke klachten in de vorm van pijn in de nek, schouders, tussen de schouderbladen en hoofdpijn zijn vaak goed te behandelen. De psychische klachten zijn met deze therapie niet te behandelen.

Vraag: Zijn er omstandigheden waarbij men niet behandelt?

Antwoord: contra-indicaties
- ernstige osteoporose (botontkalking)
- actieve gewrichtsontsteking, bijv. de ziekte van Bechterew, reuma e.d.
- maligniteit met verdenking op metastasen (al dan niet uitgezaaid kwaadaardig gezwel)
Home
Musculoskeletale geneeskunde
Indicaties
Orthomanuele geneeskunde
Het onderzoek
Praktijkinfo
Contact
Routebeschrijving
Tarieven en vergoedingen
Veel gestelde vragen
Scripties
Wetenschappelijk onderzoek
Weblinks
Klantervaringen
Privacy policy